Hitta hit

Lundby Trädgård ligger ca 1mil söder om Norrköping.

1. Från Norrköping kör väg 209 mot Arkösund, sväng av höger vid skylt Lundby trädgård, 4km.

2. Från Norrköping kör E22 mot Söderköping sväng av vänster mot Hållstad, 2km.

3. Från Söderköping (ca 1mil) kör E22 mot Norrköping, sväng höger vid avfart Tingstad, sväng vänster mot Styrstad, 3km.